't MAG in Nieuwendijk is geopend!

Een leuke opdracht!

Zaterdag 11 oktober is 't MAG in Nieuwendijk geopend. Door de bouw van de bibliotheek CultuurPuntAltena als verbinding tussen Dorpshuis Tavenu, Sporthal de Iris en Basisschool de Regenboog in Nieuwendijk is 't MAG (Meer Activiteiten Gebouw) ontstaan. iC10 is gevraagd een oplossing te creëren voor een draadloos netwerk binnen 't MAG in Nieuwendijk. De uitdagingen binnen dit project lagen in het roamen van een openbaar internet netwerk en het creëren van een eigen netwerk voor de verschillende gebruikers binnen het gebouw. Daarnaast waren de afstanden te groot om alleen gebruik te maken van koperkabels zodat er ook verbindingen met glas benodigd waren. In totaal waren er 18 access points nodig om een goede dekking te krijgen in het gehele gebouw en er voor te zorgen dat er piekbelastingen, tijdens sportevenementen in de sporthal of tijdens een feest of evenement in het dorpshuis alle gebruikers toegang krijgen tot het openbare internet. De access points die gehangen zijn zorgen ervoor dat de gebruiker geruisloos kan switchen tussen de verschillende access points zodat de gebruiker altijd een prima verbinding heeft.

Er is gekozen voor twee internetlijnen, te weten een Ziggo lijn en een KPN lijn. Beide lijnen zijn aangesloten op een firewall/router. Deze firewall/router zorgt ervoor dat wanneer er een storing is op de ene lijn, automatisch overgegaan wordt naar de andere lijn. Op deze manier wordt uitval als gevolg van een storing tot een minimum beperkt.

iC10 heeft zorg gedragen voor zowel de bekabeling als ook voor het plaatsen en installeren van de access points. We beheren het gehele draadloze netwerk en de internetaansluitingen voor een vast bedrag per maand. Hierdoor is het voor de gebruikers vooraf duidelijk wat de kosten zijn en komen ze achteraf niet voor verrassingen.

Naast de wireless oplossing hebben we ook de telefonie mogen leveren, er is gekozen voor een VoIP oplossing in verband met de mogelijkheden en de kostenbesparing.