Internet of Things (IoT)

Internet of Things (ofwel het Internet der dingen): Steeds meer apparaten met sensoren worden via internetverbindingen aan applicaties gekoppeld. Hierdoor vindt er gegevensuitwisseling plaats en kunnen analyses uitgevoerd worden.  Op basis van deze verkregen informatie kan er geanticipeerd worden op een veranderende situatie  binnen de huidige werking en mogelijkheden. De mogelijkheden die door deze Internet of Things oplossingen ontstaan vertegenwoordigen een nieuwe technologische fase waarin het internet niet alleen door mensen gebruikt wordt, maar ook door apparaten zelf, zonder menselijke inmenging.  Door het inrichten van krachtige IoT-platforms kan er precies worden aangeven welke informatie nuttig kan worden gebruikt of wat veilig kan worden genegeerd. Het doel is om  efficiënte en slimme applicaties en processen te bouwen. Doel hiervan is kosten en tijdsbesparing in de automatisering.

Binnen uw bedrijf kijken wij graag met u naar mogelijke interessante toepassingen dit doel te behalen. Neem gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend adviesgesprek.