Internet of Things (IoT)

Internet of Things (ofwel het Internet der Dingen): Steeds meer apparaten met sensoren worden via internetverbindingen aan applicaties gekoppeld zodat er gegevensuitwisseling plaatsvindt en analyses uitgevoerd kunnen worden.  De mogelijkheden die door deze Internet of Things oplossingen ontstaan vertegenwoordigen een nieuwe technologische fase waarin het internet niet alleen door mensen gebruikt wordt, maar ook door apparaten zelf, zonder menselijke inmenging. Vernieuwingen  die ontstaan wanneer fysieke objecten en de virtuele wereld bij elkaar komen zijn het belangrijkste aspect van het Internet of Things. 

Voordelen

De te verwachten voordelen van het Internet of Things zijn:
– Processen zijn efficiënter. Hierdoor zijn er minder kosten voor logistiek cq opslag.
– Het IoT zorgt voor duidelijkere informatie voor klanten en burgers. Het IoT zorgt ook voor betere zorg en meer veiligheid.
– Het Internet der Dingen initieert nieuwe diensten die het leven aangenamer en veiliger maken.

Nadelen

Natuurlijk zijn er ook nadelen. Deze zijn bijvoorbeeld:
– De ‘slimme’ apparaten zijn eigenlijk niet meer dan computers (hardware en software). Computers kunnen kwetsbaar zijn. Deze kunnen ook door kwaadwillenden misbruikt worden.
– Kwaadwillenden kunnen informatie onderscheppen uit de apparaten. Dit is een bedreiging voor de privacy

Door het inrichten van krachtige IoT-platforms kan er precies worden aangeven welke informatie nuttig kan worden gebruikt of wat veilig kan worden genegeerd. Het doel is om  efficiënte en slimme applicaties en processen te bouwen, waardoor kosten en tijd bespaard kunnen worden op de automatisering.

Binnen uw bedrijf kijken wij graag met u naar mogelijke interessante toepassingen dit doel te behalen. Neem gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend adviesgesprek.